bob手机版官网详情

News Information

CELIMO/千里马

◆安全警示:1.过高或过低的气压都可能导致bob手机版官网的早期损坏,应遵循用户手册或车辆关于bob手机版官网的公示

                          2.只有经过专门培训的人员才可以组装bob手机版官网,否则可能引发bob手机版官网/轮辋组装不当爆破

◆建    议:适合短途混合路面载重型卡车和翻斗车驱动轮使用。

◆花纹特点:1.采用耐切割配方,有效防止bob手机版官网掉块。

                    2.开放式胎肩有效于bob手机版官网散热,提高bob手机版官网耐久性。

                    3.横向连接的加强筋使大花块滑动减少,提高耐久性。

                    4.中间直线型花纹沟提供良好排水性能。


桂ICP备17012149号